Kwalifikacja przypadków i techniki opracowania kanału korzeniowego

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

9 x movie 14 x description
MATERIAŁY
1. description Opracowanie ujść lock
2. description Opracowanie kanałów lock
3. description Sposoby postępowania z zębami niedojrzałymi – niezakończony rozwój wierzchołka lock
4. description Metody uzyskania dostępu u pacjentów ze stałymi uzupełnieniami protetycznymi lock
5. description Technika opracowania kanału korzeniowego o znacznym zakrzywieniu lock
6. movie Zakładanie koferdamu techniką ''klamra na gumę'' lock
7. movie Zakładanie koferdamu techniką ''guma z klamrą'' lock
8. movie Zakładanie koferdamu techniką ''guma na klamrę'' lock
9. movie Trepanacja zęba 27 wykonana przez koronę metalowo-porcelanową lock
10. movie Trepanacja i opracowanie ujść kanałowych w zębie 36 lock
11. movie Mechaniczne opracowanie kanału w zębie 45 narzędziami rotacyjnymi MTwo lock
12. movie Mechaniczne opracowanie dwóch kanałów w zębie 34 narzędziami rotacyjnymi MTwo lock
13. movie Dostęp do jamy zęba 46 lock
14. movie Chemiczne opracowanie dwóch kanałów w zębie 34 z aktywacją płynów ultradźwiękami lock
15. description Podstawowe testy i badania lock
16. description Opis przypadku lock
17. description Badanie radiologiczne lock
18. description Dodatkowe testy lock
19. description Przeciwwskazania lock
20. description Opis przypadku lock
21. description Narzędzia kanałowe lock
22. description Koferdam lock
23. description Trepanacja komory lock